Ontwikkelingsproblemen basisschoolleeftijd

Binnen PRO-BE is het mogelijk dat er Remedial Teaching (RT) wordt ingezet door RT-Praktijk Inez wanneer het tijdens de basisschoolperiode door leer- en/of gedragsproblemen op school niet prettig verloopt. Remedial Teaching wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt verleend aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen. Er wordt op een deskundige manier specialistische hulp en begeleiding gegeven aan kinderen bij wie het leren dus niet vanzelf gaat. De specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling staan hierbij centraal. Uitgebreide informatie met betrekking tot RT staat onder het kopje ‘Remedial Teaching’.

Info volgt nog

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.