Onderzoek en begeleiding

Ontwikkelingsproblemen van kinderen op latere leeftijd zijn vaak al zichtbaar tijdens de kleuterperiode. Om te kunnen leren is een evenwichtige ontwikkeling op de gebieden van onder andere intelligentie, taal, gedrag, geheugen en concentratie van belang. Er kunnen bij kleuters problemen zijn op deze verschillende gebieden. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn.

Een onderzoek naar ontwikkelingsproblemen kan daarom zeer zinvol zijn. Dit onderzoek kan zicht geven op de oorzaken van de problemen. Wij kunnen op basis hiervan aan ouders, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen handelingsgerichte adviezen geven, zodat er optimaal bij de onderwijsbehoeften van het kind aangesloten kan worden. Dergelijke vroegtijdige signalering en passende begeleiding kan problemen op latere leeftijd helpen voorkomen.

Een onderzoek kan, afhankelijk van de hulpvraag, bij kleuters bestaan uit meerdere aspecten, waaronder:

  • Observaties in verschillende situaties
  • Didactisch onderzoek: onderzoek naar leervoorwaarden (lees- en rekenvoorwaarden)
  • Intelligentiebepaling
  • Verdiepend taalonderzoek
  • Gedragsonderzoek
  • Onderzoek naar concentratie/aandacht of werkhouding
  • Onderzoek naar motoriek

De intake en het adviesgesprek met de ouders en de leerkracht(en) is van groot belang, zodat samen bekeken kan worden wat dìt kind, met deze leerkracht, deze ouders en in deze klas nodig heeft.

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.