Jongeren met ADHD

Werken vanuit het werkboek: Zelf plannen voor jongeren met ADHD.

Het werkboek Zelf Plannen bestaat uit 8 sessies cognitieve gedragstherapie, gericht op het leren plannen en organiseren van het schoolse leven van jongeren met ADHD.

Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van een agenda, een to do list, prioriteiten stellen, concentratie en afleidingen, een huiswerkrooster en het verdelen van grote taken in kleine stapjes.

Alle strategieën worden als een experiment aangeboden, zodat de jongere zelf kan bepalen of deze oplossing voor hem/haar bruikbaar is.

Daarnaast zijn er extra optionele sessies toegevoegd om aandacht te besteden aan mogelijke problemen met belangrijke anderen (ouders, broers/zussen, vrienden/innen of docenten) en om na verloop van tijd nogmaals het geleerde te herhalen in een boostersessie.

Werken vanuit het werkboek: Zelf oplossingen bedenken voor jongeren met ADHD.

Minder gemotiveerde adolescenten worden door behandelaren vaak als ‘lastig’ ervaren. Waar in de kindertijd ouders nog een grote rol spelen, is in deze levensfase de behoefte aan autonomie groot. Daarbij lijkt de motivatie voor verandering vaak laag en is er weinig probleembesef. Ook komt het veel voor dat adolescenten weinig besef hebben van de langetermijngevolgen van hun eigen gedrag.

Om ervoor te zorgen dat adolescenten gemotiveerd worden en blijven voor behandeling, maken wij gebruik van technieken uit de motiverende gespreksvoering. De basis hierbij is een open, motiverende houding van de behandelaar.

Binnen de behandeling Zelf Oplossingen Bedenken is motiverende gespreksvoering verweven met oplossingsgericht werken. Deze aanpak is gericht op het vinden van oplossingen en het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen de doelen van de adolescent te bereiken. In dit behandel protocol staan de doelen van de adolescent dan ook centraal. Voor alle adolescenten, ook de minder gemotiveerde, kan deze behandeling een prettige en nuttige manier van werken zijn.

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.