Wat is Remedial Teaching?

Expertise vanuit logopediste Inez van der Velde
Wat is Remedial Teaching (bron: rtpraktijkinez.nl)

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt verleend aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen. Er wordt op een deskundige manier specialistische hulp en begeleiding gegeven aan kinderen bij wie het leren dus niet vanzelf gaat. De specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling staan hierbij centraal. Er wordt doelgericht en intensief met een kind gewerkt om het probleem op te lossen of het kind wordt geleerd om te gaan met de problemen. Ondersteuning die bijdraagt tot een succesvol schoolverloop.

Remedial Teaching in het kort:

 • Individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor).
 • Planmatig werken: signaleren, diagnosticeren, remediëren, evalueren.
 • Doelgericht en intensief werken met een leerling of meerdere leerlingen.
 • Hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag.
 • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan.
 • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.
 • Een plan opstellen voor gebruik in de groep, wanneer de Remedial Teacher er niet bij is.

Welke hulp wordt er geboden tijdens remedial teaching?

Dit kan begeleiding zijn op elk leergebied: lezen, spelling, taal, woordenschat, rekenen. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie (lees- en/of spellingstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis).

Inez richt zich op individuele begeleiding van kinderen op het gebied van:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Dyslexie
 • Woordenschatontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Rekenen
 • Concentratie, werkhouding en taakaanpak
 • Nederlands als tweede taal
 • Werkgeheugen (Jungle Memory)
 • Huiswerkbegeleiding

Het bevorderen van het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling staat tijdens de begeleiding centraal. Vaak blijkt namelijk dat kinderen door hun leerproblemen de nodige negatieve ervaringen hebben opgedaan met alle gevolgen van dien. Een goede sociale ontwikkeling is dus tevens van groot belang om tot betere schoolresultaten te kunnen komen.

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.