Praktijk voor Orthopedagogiek en Systeemtherapie

Voor kinderen, ouders/opvoeders en familie/netwerk

WIE WE ZIJN

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot is een praktijk die zich vooral richt op psychosociale zorg aan kinderen en gezinnen als het gaat om (complexe) opvoedvraagstukken met betrekking tot het kind en zijn/haar gezin(systeem), diagnostisch onderzoek (IQ-bepaling en sociaal-emotioneel onderzoek) en systeemtherapeutische interventies.

Daarnaast vinden we bij Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot het belangrijk om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te bevorderen (vanuit de Infant Mental Health visie) wat inhoudt om vroegtijdig, bijv. al tijdens de zwangerschap en daarna, in te spelen op de behoeften van het kind en zijn/haar gezin. Hiervoor dient een nauwe samenwerkingsverband te zijn met huisartsen, verloskundigen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en scholen. Dit wordt gedaan vanuit een kantoor, gehuisvest binnen het gezondheidscentrum Koningsoord, waar huisartsen onder een dak zitten en diverse disciplines werkzaamheden uitvoeren. De mogelijkheid bestaat ook om thuis of op locatie werkzaamheden te verrichten.

Op deze website vind u uitgebreide informatie over alle mogelijkheden. Mocht u meer willen weten of specifieke vragen hebben, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot.

Voor organisaties en hulpverleners

  • Is het te druk binnen uw organisatie of heeft u tijdelijk iemand nodig? U kunt ons inhuren voor (delen van) diagnostiek- en behandeltrajecten. Zo kunt u  kwalitatieve en betrokken zorg blijven bieden.
  • Interactieve thema-avonden om de zorg nog deskundiger te maken.
  • Consultatie en advies voor u en uw medewerkers bij het begeleiden van uw cliënten/deelnemers.

Voor opvoeders en kinderen

  • Psychodiagnostisch onderzoek om het gedrag beter te (leren) begrijpen.
  • Psycho- educatie om uw kind, of wanneer er een diagnose is vastgesteld, beter te begrijpen en nieuwe manieren van omgang met elkaar te ontdekken.
  • Systeemtherapie: doel is zicht te krijgen op interacties tussen jezelf en je leefwereld en daarbij de samenhang met de reden waarvoor je bent aangemeld. Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met je leefwereld, ook wel je systeem, genoemd. Zo kunnen partners ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid. Een relatie-gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander.
  • EMDR, een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

Onderzoek

Een intelligentie onderzoek (IQ-test) geeft een beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind. Er worden daarnaast enkele algemene cognitieve vaardigheden in kaart gebracht zoals bijvoorbeeld het visueel ruimtelijk inzicht en de snelheid van informatieverwerking. Er wordt onderzoek verricht middels de genormeerde intelligentietesten die zijn vastgesteld in Nederland.

Meer informatie >

Ontwikkelingsproblemen

Ontwikkelingsproblemen van kinderen op latere leeftijd zijn vaak al zichtbaar tijdens de kleuterperiode. Om te kunnen leren is een evenwichtige ontwikkeling op de gebieden van onder andere intelligentie, taal, gedrag, geheugen en concentratie van belang. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn. Een onderzoek kan daarom zeer zinvol zijn.

Meer informatie >

Systeemtherapie

Systeemtherapie: doel is zicht te krijgen op interacties tussen jezelf en je leefwereld en daarbij de samenhang met de reden waarvoor je bent aangemeld. Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met je leefwereld, ook wel je systeem, genoemd. Hiermee wordt bedoeld wie voor jou belangrijk is in je leven, zoals je gezin van herkomst (ouders, zussen en broers), later je eigen gezin (partner en kinderen), familie, school, vriendenkring, sportclub, werk etc. Er zijn relationele signalen die zich bij een kind soms lichamelijk uiten en in zijn  gedrag of persoonlijkheidsstructuur naar voren komen en niet alleen betrekking hebben op het kind zelf, maar op zijn emotionele en relationele wereld, dus niet alleen familie maar ook de school ed. zoals hierboven genoemd.

Meer informatie >

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.