College van Toezicht

Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en we er samen proberen uit te komen. Mocht u klacht blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl)

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.