College van Toezicht

Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en we er samen proberen uit te komen. Mocht uw klacht blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl)

Wij zijn tevens aangesloten bij de NFG en we voldoen aan de regelgeving vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.