College van Toezicht

Indien u een klacht heeft over de behandeling stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en we er samen proberen uit te komen. Mocht uw klacht blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl)

Wij zijn tevens aangesloten bij de NFG en we voldoen aan de regelgeving vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).

Wij zijn tevens aangesloten bij de NFG en we voldoen aan de regelgeving vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er, bij een onverhoopte klacht, alles aan om er samen met u uit te komen. Onze inzet is om samen met u naar een bevredigende oplossing te zoeken. Wij hebben transparantie en eerlijke communicatie erg hoog staan. Kom dus gerust naar ons toe wanneer u ergens ontevreden over bent. Wanneer uw Klachten heeft, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk of via email-adres: info@pro-be.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij CAMCoöp.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van ons lidmaatschap bij de belangenbehartigingsorganisatie www.de-nfg.nl

In de behandelovereenkomst informeren wij tevens onze cliënten over CAMCoöp/ NFG en geven we aan dat we door de registratie bij NFG daar een klachtenfunctionaris hebben en een plek waar u als cliënt met een klacht naartoe kan.
Hierbij ter info de link: www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.