WPPSI-IV en WISC V

Een intelligentieonderzoek (IQ-test) geeft een beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind. Er worden daarnaast enkele algemene cognitieve vaardigheden in kaart gebracht zoals bijvoorbeeld het visueel ruimtelijk inzicht en de snelheid van informatieverwerking. Er wordt onderzoek verricht middels de genormeerde intelligentietesten.

WPPSI-IV is een betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 6 jaar en 11 maanden. De WISC-V is een zelfde test maar dan voor kinderen van 6-17 jaar.

  Het resultaat van een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • Als second opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten van toetsen zoals bijvoorbeeld de Cito eindtoets.
  • Bij tegenvallende leerresultaten. Waardoor kunnen de problemen worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?
  • Bij vermoedens van bovengemiddelde intelligentie, hoogbegaafdheid en/of onderpresteren.
  • Als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van alle capaciteiten van uw kind.
  • Als schoolkeuze onderzoek. Welk niveau sluit het beste aan bij de capaciteiten van uw kind?
  • Bij de keuze voor een passende behandeling.

  Het onderzoeksverslag bevat niet alleen de intelligentie scores, maar ook een observatie, profielanalyse, conclusie en eventueel praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt. Het intelligentie onderzoek duurt ongeveer 2 ½ uur. Het is mogelijk de test in twee keer af te nemen. De meeste kinderen vinden het een erg leuk onderzoek om te doen.

  Kosten en vergoedingen
  PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.