Wat kan een systeemtherapeut voor u betekenen?

Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Zo kunnen partners ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander.

Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.
Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen de cliënt zelf spant zich in voor een gewenste verandering, ook zijn of haar omgeving. Hierdoor verloopt het herstel sneller. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden en andere naasten om bij de behandeling betrokken te zijn, meestal groot.

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.