Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die wetenschappelijk bewezen is en veel wordt toegepast bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen met onder andere angsten, gedragsproblemen, depressies of een negatief zelfbeeld. Kinderen en jongeren leren middels deze behandeling de relatie te zien tussen een situatie, een bijbehorende gedachte, een daaruit voortkomend gevoel en een gevolg. Door bewustwording van gedachtes en het leren ombuigen van negatieve gedachtes naar meer helpende gedachtes ontstaat er een positiever gevoel en minder probleemgedrag. Denk bijvoorbeeld aan de volgende twee situatie:

‘Een kind ligt in bed en hoort een hard geluid (gebeurtenis).’ Het kind denkt ‘Help, er is een inbreker in mijn huis (gedachte).’ Dit resulteert in angst (gevoel) en het wakker maken van papa en mama die liggen te slapen (gevolg).
‘Een kind loopt over het schoolplein en ziet dat een klasgenoot naar hem lacht (gebeurtenis).’ Het kind denkt ‘Hij vindt vast dat ik er lelijk uit zie vandaag en wil mijn vriend niet meer zijn (gedachte).’ Dit resulteert in onzekerheid en somberheid (gevoel). Daarbij kan het kind zich terugtrekken en niet meer naar school willen (gevolg).

Wanneer een kind deze relatie leert begrijpen kan er gewerkt worden aan het onderzoeken van deze gedachtes, vaak zijn deze namelijk niet juist of feitelijk. Vervolgens kunnen er meer helpende gedachtes geformuleerd worden, waardoor de gevoelens van angst, boosheid, somberheid of verdriet afnemen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

‘Een kind ligt in bed en hoort een hard geluid. (gebeurtenis).’ Het kind denkt ‘Er kan niets gebeuren, de deuren zitten op slot en het is vast de buurman die iets uit de schuur pakt (gedachte).’ Dit resulteert in minder angst (gevoel) en rustig verder kunnen slapen (gevolg).

‘Een kind loopt over het schoolplein en ziet dat een klasgenoot naar hem lacht (gebeurtenis).’ Het kind denkt ‘Hij lacht vast naar mij omdat hij terug denkt aan een grap van mij van gisteren of hij lacht naar de jongen die achter mij staat (gedachte).’ Dit resulteert in minder onzekerheid en somberheid (gevoel). En daarbij kan het kind makkelijker sociale contacten aangaan en gaat met plezier naar school (gevolg).

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.