Binnen PRO-BE hebben we enkele samenwerkingsverbanden

Binnen Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot is het mogelijk een kinderpsychiatrisch consult in te zetten omdat wij een samenwerking hebben met kinderpsychiater Tineke van Veen. Daarnaast werken wij samen met onder andere:

Stichting de As https://www.stichtingdeas.nl/
SELF Doen wat Werkt! https://selfdoenwatwerkt.nl/
Kindertherapie Brabant https://kindertherapiebrabant.nl/

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.