Sociaal-emotioneel onderzoek en Behandeling

Ontwikkelingsproblemen van kinderen op latere leeftijd zijn vaak al zichtbaar tijdens de vroege kinderleeftijd. Om te kunnen leren is een evenwichtige ontwikkeling op de gebieden van onder andere intelligentie, taal, gedrag, geheugen en concentratie van belang. Er kunnen bij kinderen problemen zijn op deze verschillende gebieden. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn. Zo kunnen er tijdens de zwangerschap of bevalling complicaties zijn geweest, zoals bijvoorbeeld een geboortetrauma wat behandeld kan worden of belangrijke gebeurtenissen zijn geweest in het leven van het kind/gezin.

Een onderzoek naar sociaal-emotionele problemen kan daarom zeer zinvol zijn. Dit onderzoek kan zicht geven op de oorzaken van de problemen (bijv. ASS, ADHD, (preverbaal) trauma etc). We brengen de beschermende en belemmerende factoren bij een kind en zijn omgeving in kaart.

Wij kunnen op basis hiervan ouders en scholen handelingsgerichte adviezen geven, zodat er optimaal bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind aangesloten kan worden. Vroegtijdige signalering en passende begeleiding kan problemen op latere leeftijd helpen voorkomen.

Een onderzoek kan, afhankelijk van de hulpvraag, bij kinderen/jongeren bestaan uit meerdere aspecten, waaronder:

  • Observaties in verschillende situaties (school, sport, kinderdagverblijf, BSO, interactie tussen alle gezinsleden)
  • Didactisch onderzoek
  • Intelligentiebepaling
  • Gedragsonderzoek
  • Onderzoek naar concentratie/aandacht of werkhouding
  • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Onderzoek naar meegemaakte gebeurtenissen

De intake en het adviesgesprek met de ouders en de leerkracht(en) is van groot belang, zodat samen bekeken kan worden wat dìt kind, met deze leerkracht, deze ouders en in deze klas nodig heeft.

Naast een breed sociaal-emotioneel onderzoek kan er ook gekozen worden voor behandeling bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), laag zelfbeeld, een depressie, met ADHD (leren plannen en organiseren), met dwanggedachten en dwanghandelingen etc.

Afhankelijk van de hulpvraag kan er o.a. EMDR (0-99 jaar), cognitieve gedragstherapie, beeldende therapie, systeemtherapie ingezet worden. We kijken op maat waar het kind en gezin het beste mee geholpen kan worden. Het kan ook zijn dat er een combinatie van bovenstaande aangeboden wordt wanneer men dat wenst.

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.