Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot vindt het belangrijk dat haar kennis actueel blijft, zodat u de beste zorg krijgt. Door zich te registeren bij het Kwaliteitsregister Jeugd is dit aantoonbaar. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk.
Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers over welk niveau
van vakbekwaamheid hij of zij beschikt. Om de registratie te behouden, investeert de orthopedagoog in het vakmanschap van de orthopedagoog volgens de standaard die geldt voor orthopedagogen. Deze standaard is de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Zo blijft kwaliteit in de jeugdhulp gewaarborgd.
SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.