Even voorstellen…

Radna van Empel

Mijn naam is Radna van Empel. Ik ben in 2016 begonnen met het opzetten van mijn praktijk. Ik ben zelf vanaf 2006 werkzaam als orthopedagoog. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogische Wetenschappen, Systeemtherapie en EMDR). Ik heb ervaring opgedaan binnen de psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, binnen de overheid, justitie en de jeugdhulpverlening. Ik ben zelf moeder van 4 kinderen (1 is een sterretje aan de hemel, 1 meisje en 2 jongens).  In 2018 heb ik mijn registratie tot Orthopedagoog-generalist behaald.

Door mijn geruime ervaring kan ik zeggen dat ik breed kan kijken en kan aansluiten. Het allerbelangrijkste vind ik dat een kind zich kan en mag ontwikkelen in een stabiele (leer)omgeving. Ik geloof in de mogelijkheden en krachten van het kind en dat het gezin (systeem) daarbij een grote rol kan spelen. De boom in mijn logo illustreert dit: verbondenheid, kracht en ondanks kwetsbaarheden kan er sprake zijn van groei. Als het met een kind op school of voor ouders in de opvoeding niet lekker loopt, heeft dat invloed op de rest van het gezin en eventueel het systeem eromheen (familie, school, sport, vrienden etc). Ik vind het dan ook van grote meerwaarde dat we samen naar mogelijkheden kijken waarop je als kind en/of als ouder weer vertouwen krijgt. Ik blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ben aangesloten bij verschillende verenigingen (NVO, NVRG, SKJ en VEN – Vereniging EMDR Nederland).

Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, radna@pro-be.nl

Ilse de Man

Mijn naam is Ilse de Man. Ik werk 12 jaar in de zorg als secretaresse en sinds september 2018 ben ik gestart in de praktijk om alle administratieve taken goed te verwerken. Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, ilse@pro-be.nl

Kim Smetsers

Mijn naam is Kim Smetsers. Ik ben sinds 2015 werkzaam als orthopedagoog met als specialisatie leer- en ontwikkelings -problemen. Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en daarnaast verschillende cursussen gevolgd, zoals cognitieve neuropsychologie en positieve psychologie. Ik heb ervaring met verschillende soorten diagnostische onderzoeken bij kinderen, waaronder intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en cognitief onderzoek. Daarnaast heb ik ruime kennis en ervaring gericht op leerproblemen bij kinderen, zoals dyslexie en dyscalculie.

Sinds januari 2019 ben ik vol passie gestart bij Pro-Be. Ik vind het belangrijk om kinderen op hun gemak te stellen en aan te sluiten bij hun belevingswereld om daarmee een fijne sfeer en relatie te creëren. Vanuit deze vertrouwde relatie kunnen kinderen (en ouders) zich open stellen, hun obstakels overwinnen en zich daardoor verder ontwikkelen.

Ik ben SKJ-geregistreerd en in bezit van een diagnostische aantekening. Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, kim@pro-be.nl

Marielle van Kappel

Ik ben Marielle van Kappel en in 2007 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de UvT. Na 10 jaar gewerkt te hebben als psychodiagnosticus in een jeugdzorg-instelling (complexe diagnostiek), en tevens een aantal jaar ervaring opgedaan te hebben met cognitieve gedragstherapie binnen een particuliere psychologenpraktijk (behandeling), ben ik sinds het begin van dit jaar vol enthousiasme aan de slag gegaan bij Pro-BE.

In deze praktijk staan zorg en aandacht voor het kind en zijn/haar omgeving centraal. Er wordt vooral gedacht in krachten, mogelijkheden en oplossingen. Dit sluit erg aan bij mijn manier van denken en werken. Waar loopt een kind tegenaan? Wat heeft het nodig om op een positieve manier verder te ontwikkelen? En welke handvatten kunnen aan ouder(s), gezin, school, geboden worden om hiermee verder te kunnen. Ik vind het daarbij belangrijk dat het kind en de ouders zich gehoord voelen en dat de regie tijdens dit proces bij hen zelf blijft liggen.

Ik ben SKJ-geregistreerd en in het bezit van een diagnostische aantekening. Ik voel me erg verbonden met mijn vak en blijf uiteraard op de hoogte van recente ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, marielle@pro-be.nl

Kosten en vergoedingen       PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.