Even voorstellen…

Radna van Empel

Mijn naam is Radna van Empel. Ik ben in 2016 begonnen met het opzetten van mijn praktijk. Ik ben zelf vanaf 2006 werkzaam als orthopedagoog. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogische Wetenschappen, Systeemtherapie en EMDR). Ik heb ervaring opgedaan binnen de psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, binnen de overheid, justitie en de jeugdhulpverlening. Ik ben zelf moeder van 4 kinderen (1 is een sterretje aan de hemel, 1 meisje en 2 jongens).  In 2018 heb ik mijn registratie tot Orthopedagoog-generalist behaald.

Door mijn geruime ervaring kan ik zeggen dat ik breed kan kijken en kan aansluiten. Het allerbelangrijkste vind ik dat een kind zich kan en mag ontwikkelen in een stabiele (leer)omgeving. Ik geloof in de mogelijkheden en krachten van het kind en dat het gezin (systeem) daarbij een grote rol kan spelen. De boom in mijn logo illustreert dit: verbondenheid, kracht en ondanks kwetsbaarheden kan er sprake zijn van groei. Als het met een kind op school of voor ouders in de opvoeding niet lekker loopt, heeft dat invloed op de rest van het gezin en eventueel het systeem eromheen (familie, school, sport, vrienden etc). Ik vind het dan ook van grote meerwaarde dat we samen naar mogelijkheden kijken waarop je als kind en/of als ouder weer vertouwen krijgt. In 2018 heb ik mijn registratie tot Orthopedagoog-generalist behaald en ben ik BIG-geregistreerd. Ik blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ben aangesloten bij verschillende verenigingen (BIG, NVO, NVRG, SKJ en VEN – Vereniging EMDR Nederland).

Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, radna@pro-be.nl

Marielle van Kappel

Ik ben Marielle van Kappel en in 2007 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de UvT. Na 10 jaar gewerkt te hebben als psychodiagnosticus in een jeugdzorg-instelling (complexe diagnostiek), en tevens een aantal jaar ervaring opgedaan te hebben met cognitieve gedragstherapie binnen een particuliere psychologenpraktijk (behandeling), ben ik  vol enthousiasme aan de slag gegaan bij Pro-BE.

In deze praktijk staan zorg en aandacht voor het kind en zijn/haar omgeving centraal. Er wordt vooral gedacht in krachten, mogelijkheden en oplossingen. Dit sluit erg aan bij mijn manier van denken en werken. Waar loopt een kind tegenaan? Wat heeft het nodig om op een positieve manier verder te ontwikkelen? En welke handvatten kunnen aan ouder(s), gezin, school, geboden worden om hiermee verder te kunnen. Ik vind het daarbij belangrijk dat het kind en de ouders zich gehoord voelen en dat de regie tijdens dit proces bij hen zelf blijft liggen.

Ik ben SKJ-geregistreerd en in het bezit van een diagnostische aantekening. Ik voel me erg verbonden met mijn vak en blijf uiteraard op de hoogte van recente ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, marielle@pro-be.nl

Nicole van Helvert

Mijn naam is Nicole van Helvert. In 2017 ben ik afgestudeerd als basispsycholoog Kind & Jeugd aan Tilburg University. Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan als diagnosticus/behandelaar in de dyslexie- & dyscalculiezorg.

Sinds 2022 ben ik vol enthousiasme gestart bij Pro-Be. In mijn werk vind ik het belangrijk om het kind centraal te stellen en daar ook de omgeving in mee te nemen zodat het kind het beste uit zichzelf kan halen. Door oprecht tijd en aandacht voor iemand te nemen, hoop ik een prettige en veilige sfeer te creëren en van daaruit kinderen (en hun ouders) zich verder te laten ontwikkelen.

Ik ben SKJ-geregistreerd en in het bezit van een diagnostische aantekening. In het geval van vragen kunt u mij mailen op nicole@pro-be.nl.

Barbara Brands- Stevens

Mijn naam is Barbara Brands- Stevens, een trotse moeder en bevlogen hulpverlener in hart en nieren. De opvoedkunde en psychologie heeft me van jongs af aan geboeid. In 2006 heb ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen mijn master Pedagogische Wetenschappen behaald. En aan diezelfde Universiteit heb in 2017 mijn Postmaster opleiding als GZ-psycholoog afgerond.

Direct na mijn afstuderen heb ik enige jaren gewerkt als video-interactiebegeleider/ ouderbegeleider en groepsbegeleider op diagnostiek-en behandelgroepen binnen de LVB sector (in combinatie psychiatrische- en gedragsproblematiek). In diezelfde periode heb ik enkele jaren als ZZP’ er jongeren met ontwikkelingsproblematiek (autisme/ ADHD) begeleid bij o.a. plannen van schoolwerk. Dit alles om mijn praktijkervaring met kinderen/ jongeren te vergroten. Mijn daadwerkelijke passie lag en ligt bij de psychodiagnostiek.

Ik werk sinds 2011 als orthopedagoog (en sinds 2017 als GZ-psycholoog) binnen een organisatie, die op het snijvlak van het onderwijs en jeugdzorg valt. Hier heb ik een brede ervaring met de (handelingsgerichte) psychodiagnostiek opgedaan naar uiteenlopende ontwikkelings-en gedragsproblemen. Altijd in nauwe samenwerking met ouders en scholen met als doel om te komen tot passende, praktische handvatten waarmee zowel de ouder(s)/ verzorger(s) als de leerkracht de volgende dag al aan de slag kunnen. Het mooie van de psychodiagnostiek vind ik dat je probeert (in korte tijd) om een kind te ‘lezen’ en puzzelstukjes in elkaar te leggen om tot inzichten te komen. Hierbij combineer ik graag mijn wetenschappelijke kennis met mijn intuïtie want ik ben echt een gevoelsmens. Naast de psychodiagnostiek en (ouder)begeleiding heb ik ook ervaring met (CGT) behandelingen bij kinderen/ jeugdigen. Sinds mijn GZ-opleiding heb ik tevens de rol als Regiebehandelaar vervuld. Recent (2022) heb ik mezelf aan de Rino Zuid geschoold als Supervisor om ook mijn rol als Regiebehandelaar (waaronder werkbegeleiding en supervisie) op een professionele wijze te kunnen invullen.

Ik combineer mijn baan met het werken bij PRO-BE. Radna heb ik sinds mijn Master opleiding ontmoet en we zijn elkaar nooit uit het oog verloren. De laagdrempelige, persoonlijke wijze van benaderen en de korte lijntjes met scholen, ouders en andere betrokken trekken mij aan bij PRO- BE.

Ik ben BIG-geregistreerd en ben aangesloten bij de NVO beroepsvereniging, zodat ik altijd op de hoogte blijf van de meest actuele ontwikkelingen en inzichten binnen mijn vakgebied. In het geval van vragen kunt u mij mailen op barbara@pro-be.nl.

Vera de Jong

Vera de JongMijn naam is Vera de Jong. In 2017 heb ik de master Pedagogische Wetenschappen behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Na het afronden van mijn studie ben ik als orthopedagoog aan de slag gegaan op het snijvlak van onderwijs en zorg. Met veel plezier en toewijding heb ik mij ingezet als diagnosticus en behandelaar op het gebied van leerstoornissen. Daarnaast heb ik in de rol van onderwijsadviseur veel scholen ondersteund bij verschillende hulpvragen. Ik ben ervaren in het uitvoeren van psychodiagnostiek, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen, evalueren en waar nodig bijsturen.

Mijn drijfveer is het kunnen leveren van een betekenisvolle bijdrage aan een optimale persoonsontwikkeling voor ieder kind, met name wanneer deze niet vanzelfsprekend verloopt. Vanaf 2023 mag ik dit gaan doen bij Pro-Be.
Een persoonlijke aanpak op maat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Ik vind het belangrijk dat kinderen en hun ouders zich op hun gemak en gehoord voelen. Ik hecht veel waarde aan openheid en een sterke vertrouwensband en ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan goede en effectieve hulpverlening. Korte lijntjes en een laagdrempelige samenwerking met alle betrokkenen rondom een hulpvraag vind ik van groot belang.

Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken via vera@pro-be.nl.

Kim Smetsers

Mijn naam is Kim Smetsers. Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd en inmiddels sinds 2015 werkzaam als orthopedagoog. Daarnaast heb ik verschillende cursussen en opleidingen gevolgd zoals Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie (positieve psychologie). Ik heb ruime ervaring met verschillende soorten diagnostische onderzoeken bij kinderen en jongeren, waaronder intelligentieonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek. Dit combineer ik graag met het geven van behandelingen middels onder andere cognitieve gedragstherapie. Ik vind het elke keer weer erg mooi om te zien welke ontwikkeling kinderen en hun ouders binnen onze praktijk door kunnen maken.

Ik vind het belangrijk om kinderen op hun gemak te stellen en aan te sluiten bij hun belevingswereld om daarmee een fijne sfeer en relatie te creëren. Vanuit deze vertrouwde relatie kunnen kinderen (en ouders) zich open stellen, hun obstakels overwinnen en zich daardoor verder ontwikkelen.

Ik ben SKJ-geregistreerd en in bezit van een diagnostische aantekening. Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, kim@pro-be.nl

Elke de Vreeze

Mijn naam is Elke de Vreeze. Ik ben vanaf 2001 werkzaam binnen de jeugdzorg. Mijn hart voor de jongere heb ik al van jongs af aan. En daardoor heb ik in de afgelopen jaren op verschillende manier hulpverleend. De passie voor het werk zit in mijn genen, maar om deze passie ook goed uit te voeren heb ik verschillende opleidingen gevolgd (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogische Wetenschappen, Systeemtherapie, EMDR en de postmaster Pedagogische wetenschappen). Door deze opleidingen heb ik een mooie rugzak met hulpmiddelen verzameld die mij helpen bij het op de juiste manier aansluiten op de hulpvraag van de jongere en zijn/haar systeem. Voor mij staat namelijk de jongere centraal met daaraan gekoppeld de verbindingen die hij/zij heeft met haar/zijn systeem. Ik geloof namelijk dat wij als mens ons ontwikkelen wanneer we in verbinding staan met de omgeving. En dat deze verbinding ontzettend belangrijk is, ondervind ik dagelijks in mijn rol als moeder van een puberzoon, puberdochter en benjamin zoon van 6. De ervaringen binnen deze moederrol, maar ook in mijn andere rollen van o.a. oppas, groepsleiding en orthopedagoog-generalist hebben ertoe geleid dat ik met een brede, open blik naar de jongere en zijn/haar systeem kijk. En een probleem nooit op zichzelf vind staan noch vanzelfsprekend vind. Het in eerste instantie luisteren naar het verhaal van de jongere en zijn systeem is wat mij betreft het uitgangspunt. Door ieders betekenis van het probleem te horen, de krachten en mogelijkheden te delen kan men vanuit begrip en verbinding samen werken aan het probleem. Er ontstaat dan vaak een bepaalde acceptatie van waaruit men zich weer verder kan ontwikkelen.

In mijn ontwikkeling kwam ik Radna tegen. En in de afgelopen jaren hebben we op verschillende punten onze krachten en mogelijkheden verbonden waardoor we verder konden groeien. In augustus kruisten onze paden zich weer en vroeg Radna mij om haar passie/ mijn passie voor het werken met jongeren en hun systeem binnen haar praktijk mee uit te zetten. Ik ben super blij dat ik voor en met haar de levensbomen van de vele jongeren en hun systemen die zich aanmelden bij de praktijk mee mag helpen laten groeien en bloeien. En dit allemaal met het doel dat men na de hulp weer op eigen krachten en mogelijkheden verder kunnen.

Om te zorgen dat ik de meest recente ontwikkelingen meeneem in mijn hulpverlening blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen door scholing en literatuur. Ook ben ik aangesloten bij verschillende verenigingen binnen mijn vakgebied (NVO, NVRG, SKJ, VEN- Vereniging EMDR Nederland).

Mocht u contact met mij willen dan kunt u mailen naar elke@pro-be.nl.

Myrna Staal

Mijn naam is Myrna Staal, moeder van 3 kinderen en bijna 10 jaar werkzaam als orthopedagoog in zowel de jeugdzorg als de gehandicaptenzorg. De eerste 5 jaar heb ik gewerkt als Multi Systeem therapeut (MST), een bewezen effectieve behandelmethode voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. De uitvoering van de behandeling bij de gezinnen thuis, het krachtgericht en methodisch werken in gezinnen om samen tot verandering te komen zijn voor mij belangrijk.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als orthopedagoog in de complexe zorg. Hierbij was ik verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling in nauwe samenwerking met cliënten, netwerk en verschillende disciplines. Ik ben echter altijd enthousiast gebleven voor het werken in en met gezinnen. Ik werk nu als supervisor MST en naast de aansturing en coaching van therapeuten blijf ik zelf ook graag werkzaam in gezinnen. Inmiddels heb ik de opleiding tot Orthopedagoog Generalist afgerond.

Het kind staat voor mij centraal, echter niet los van het systeem. Samen is het een geheel en soms een puzzel om elkaar goed te vinden en interacties met elkaar weer soepel te laten verlopen. Verbinding, op zoek naar ieders kracht en het pragmatisch samen doen zijn voor mij belangrijke uitgangspunten om vanuit daar de ontwikkeling van het kind te stimuleren en weer op gang te laten komen.

Mocht u vragen hebben kunt u mij per mail bereiken: myrna@pro-be.nl.

Jeske Vugts

Mijn naam is Jeske Vugts. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Na 17,5 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven heb ik het roer omgegooid en ben ik weer gaan studeren.

Op dit moment volg ik de flexibele deeltijd opleiding PABO aan de Fontys hogeschool Tilburg. Naast het studeren ben ik ook 2 ochtenden te vinden bij PRO-BE waar ik een deel van de administratie voor mijn rekening neem.

Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, jeske@pro-be.nl.

Sandra Redelijkheid

Sandra RedelijkheidMijn naam is Sandra Redelijkheid. Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 zonen in Poppel, België.
Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest als doktersassistente in een huisartsenpraktijk en daarvoor als SPW-medewerker bij een kinderdagverblijf, ligt mijn interesse ook in deze richting van zorg verlenen.

Per april 2024 ga ik op maandag, dinsdag en donderdag bij PRO-BE, als administratief medewerker, aan de slag. Samen staan wij als team sterk voor uw hulpvragen.
Mocht u vragen hebben, kunt u mij per mail bereiken, sandra@pro-be.nl.

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.