Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot vindt het belangrijk dat haar kennis actueel blijft, zodat u de beste zorg krijgt. Door zich te registeren bij het Kwaliteitsregister Jeugd is dit aantoonbaar. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers over welk niveau van vakbekwaamheid hij of zij beschikt.
Om de registratie te behouden, investeert de orthopedagoog in het vakmanschap van de orthopedagoog volgens de standaard die geldt voor orthopedagogen. Deze standaard is de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO). Zo blijft kwaliteit in de jeugdhulp gewaarborgd.
Beroepscode NVO
Klachtenregeling
Privacyreglement