Tarieven/vergoedingen

Kennismaking
Intakegesprek 45 minuten
Consultatie (niet vergoed door zorgverzekeraar)
Counseling

Psychosociale zorg kind en gezin, waaronder Spreekuur WIJ
Intelligentie-onderzoek incl. verslaglegging
Sociaal-emotioneel onderzoek incl. verslaglegging

Opvoedingsondersteuning (niet vergoed door zorgverzekeraar)
Remedial Teaching sessie 45 minuten 

Remedial Teaching sessie 60 minuten
Didactisch onderzoek per uur

Kosteloos
€ 85,-
€ 85,-
€ 85,-

€ 85,-
€ 600,-
€ 250,-

 
€ 42,50
€ 52,50
€ 52,50

NFG: op de site kunt u bekijken voor welke vergoeding u in aanmerking komt vanuit de zorgverzekeraar.